Perdeusz Kancelaria Adwokacka

Czas i Twój spokój są dla mnie najważniejsze.

Perdeusz Kancelaria Adwokacka

Razem znajdziemy skuteczne rozwiązanie.

Umów się na konsultację

+48 519 488 001

Poznaj możliwości

Plan działania

Rozwiązanie problemu

Załatw sprawę

Więcej o mnie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie. 

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wybrałem je z pasji, podobnie jak aplikację adwokacką.

Od zawsze chciałem, by mój zawód polegał na pracy z ludźmi. Będąc adwokatem, mogę stać po ich stronie w najtrudniejszych momentach życiowych, często wtedy kiedy nie stoi za nimi już nikt. Zawsze uważałem, że bycie adwokatem to coś więcej niż zawód. To rodzaj powołania.

Prywatnie i zawodowo pasjonat architektury i rynku nieruchomości.

Najczęściej pomagam w sprawach

Nieruchomości

Administracyjnych

Spadkowych

Wierzytelności

Rozwodowych

Umowy

Alimenty

Inwestycje

Publikacje prasowe

Media

Stawka stała jednorazowa

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne o charakterze typowym, przewidywalnym do ustalenia przy pierwszym spotkaniu, do których zaliczamy między innymi: udzielenie porady prawnej, sporządzenie standardowych pism oraz projektów umów, wykonanie wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzenie postępowań sądowych o charakterze niespornym oraz postępowań administracyjnych.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest iloczynem sumy godzin poświęconych na wykonanie zlecenia i stawki godzinowej ustalanej w umowie zawartej z Klientem. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy wykonywaniu takich czynności jak: uczestniczenie w negocjacjach, konsultacjach i innych ważnych spotkaniach wymagających obecności prawnika, sporządzanie audytów prawnych oraz realizacja zleceń o charakterze indywidualnym. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem czynności wykonanych przez kancelarię stanowi każdorazowo załącznik do faktury przekazywanej Klientowi.

Ryczałt miesięczny

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu. Ta forma rozliczenia proponowana jest Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy, np. na czas nieokreślony. Istnieje jednak możliwość modyfikacji tej formy wynagrodzenia poprzez ustalenie z Klientem pakietu usług z limitem godzin pracy.

Succes fee

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu) – wynagrodzenie ma charakter mieszany tj. oprócz stawki ryczałtowej mającej charakter stały i niezmienny, kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy współpracy dotyczącej obsługi dużych projektów albo kontraktów oraz w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym.

Jacek Walkiewicz

"Pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość, a jakość to luksus"

Biuro

SkyRes

ul. Warszawska 18 35-205 Rzeszów

Poczta

Adres do korespondencji

ul. Lwowska 15a, 35-301 Rzeszów

Telefon

Umów się na spotkanie

Tel. +48 519 488 001